Chuyển đến nội dung chính

42 GIẢN THUẬT DIỆN CHẨN - PHẦN 1

Là một bước phát triển mới của Diện chẩn – Điều khiển liệu pháp thành tựu theo tư duy sáng tạo của GSTSKH Bùi Quốc Châu, kể từ khóa DC 143/2017 (khaI giảng 8/5/2017), trong giáo trình Diện Chẩn căn bản, ở bài học về ‘GIẢN THUẬT DIÊN CHẨN’, tổng số các thủ pháp DC tinh diệu hàng đầu này được nâng lên thành 42 Giản Thuật , thay vì 33 Giản Thuật như đã được giảng trong các khóa DC từ khóa 142/2016 trở về trước.

Do được sắp xếp theo trật tự mới (bảng 42 Giản Thuật chia làm 2 cụm) nên thứ tự các giản thuật xếp theo thủ pháp (dò, lăn, cào…) trong bảng 33 Giản Thuật (cũ) sẽ thay đổi.

Dưới đây là BẢNG KÊ 42 GIẢN THUẬT DIỆN CHẨN :


A. Cụm Giản Thuật “Tứ Đại Thiên Vương”


1.Gạch khắp mặt hoặc da đầu bằng que dò huyệt (hay cây Day phớt)


2.Vô chiêu: dán cao Salonpas theo sinh huyệt ở khắp mặt.


3.Gạch mặt theo 6 hoặc 8 vùng phản chiếu hệ bạch huyết bằng cây Sao chổi


4.Giản thuật Hơ 2 mạch Nhâm Đốc bằng ngải cứu


B. Cụm Các Giản Thuật Còn Lại


5.Chà mặt bằng khăn nóng


6.Xoa mặt (12 động tác) và xoa chân


7.Quay cổ tay/cổ chân


8.Gạch cổ, gáy, vai, lưng, bụng bằng cây 3 chia lớn.


9.Day, ấn cổ, gáy, vai, lưng bằng cây chày day huyệt (còn gọi là Chày đâm tiêu)


10.Day phớt các sinh huyệt ở mặt hay trong người bằng cây dò day (còn gọi là cây Day phớt)


11.Lăn mặt bằng cây lăn đinh đôi nhỏ.


12.Lăn mặt bằng cây lăn cấu đôi nhỏ bằng sừng hay nhựa (có răng hoặc láng)..


13.Lăn mặt bằng cây lăn trung hình trụ, có răng (bằng đồng hay nhựa).


14.Lăn mặt bằng cây lăn cầu láng bằng đồng hoặc nhựa.


15.Lăn lưng khắp người bằng cây lăn quẹt.


16.Lăn bụng, lưng và mông bằng cây lăn 3 trục.


17.Lăn lưng, mông, đùi bằng cây lăn cầu gai đinh đôi lớn.


18.Lăn đầu, mặt, lưng, vai, tay, chân… bằng cầu gai đơn.


19.Lăn mặt và các ngón tay bằng cây lăn 2 đầu nhỏ (cầu+đinh hay cầu+đồng)


20.Lăn lưng, mông, đùi, cánh tay, cẳng chân bằng cây cầu gai đôi lớn.


21.Lăn toàn thân bằng cây trục đôi Thần kỳ (Theo bài thể dục tập riêng với dụng cụ này).


22.Lăn khắp lưng, đùi, tay chân bằng cây lăn đinh lớn hình trụ.


23.Lăn khắp người bằng Con rùa nhỏ hoặc lớn.


24.Lăn khắp cơ thể bằng cây lăn 4 cầu láng (hoặc có gai).


25.Gõ búa nhỏ 2 đầu (1 đầu bằng cao su, 1 đầu có 7 gai bằng inox) vào vùng mặt, đầu, các ngón tay/chân.


26.Gõ búa lớn 2 đầu đều bằng cao su (1 đầu có gai, 1 đầu không gai) vào nơi đang có bệnh.


27.Gõ búa Trường thọ khắp mặt hay đầu.


28.Cào mặt, đầu hay các nơi có bệnh bằng cây cào lớn.


29.Cào mặt, 2 lòng bàn tay hoặc nơi có bệnh bằng cây cào mini.


30.“Xâm mứt gừng” bằng cây xâm bằng inox có đầu nhỏ (không phải hình viên bi) vào nơi phản chiếu hoặc tại chỗ có bệnh.


31.Ấn tê (Nhất dương chỉ) bằng cây Giọt sương vào các sinh huyệt liên quan bộ phận có bệnh hoặc nơi phản chiếu bộ phận có bệnh.


32.Chà đầu, ngực, bụng, lưng, mông, đùi… bằng con Bọ lớn/nhỏ hay cây Mỹ nữ.


33.Chà mặt hay đầu bằng Bàn chải tiên lớn hay nhỏ (có một đầu bằng đồng).


34.Chà lưng, ngục, bụng, lòng bàn tay/bàn chân bằng cây Đĩa bay lớn/nhỏ (Lưu ý: Chà bộ phận nhỏ dùng Đĩa bay nhỏ, chà bộ phận lớn dùng Đĩa bay lớn.)


35.Chà khắp cơ thể bằng cây Gương sen.


36.Ủi mặt bằng Con cá nhỏ (có đầu đồng hay nhựa) hoặc cây Xương cá nhỏ – Ủi trên lưng, mông, đùi, lòng bàn chân, bắp chân bằng con Cá lớn hoặc cây Xương cá lớn.


37.Hơ ngải cứu theo sinh huyệt trên mặt và khắp cơ thể.


38.Hơ Đại huyệt (riêng cho phụ nữ).


39.Hơ máy sấy tóc trên cơ thể (bụng, ngực, cổ, gáy, vaI, lưng, lòng bàn tay, chân…)


40.Chườm nóng bằng túi chườm nóng (dùng điện hay nước nóng) tại chỗ đau.


41.Quẹt mặt và vị trí 6 hay 8 vùng phản chiếu hệ bạch huyết bằng đôi Đũa thần.


42.Xoay tròn (giữa 2 lòng bàn tay) quả cầu bằng nhựa (tính Dương) hay bằng inox (tính Âm).
Nguồn: Giáo trình diện chẩn căn bản

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này