Chuyển đến nội dung chính

Điều Trị Triệu Chứng Nhịp Tim Nhanh Bằng Diện Chẩn


KHAI THÔNG HUYỆT ĐẠO:

- Chải đầu, 6 vùng chiến thuật để thông khí huyết.

- Nhịp tim nhanh bao gồm các huyệt: Huyệt số 0-, huyệt 57-, huyệt 26, huyệt số 8, huyệt 61-, huyệt 173.

 - Tức ngực khó thở các SH 73-, 37, 67-, 19, 189, 57-


Nguồn: dienchan-dieutribenh.blogspot.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này