Chuyển đến nội dung chính

XỬ LÝ Ù TAI VÀ CHẢY MỦ LỖ TAI BẰNG DIỆN CHẨN

1/ Dùng búa gôm gai đầu cao su gõ nhẹ vào các huyệt:

65 – 290 – 1 – 3 – 61 – 300 – 60 – 16 – 138 – 0 mỗi huyệt 30s, gõ 3 lần cách khoảng.

2/ Dùng ngải cứu hơ ấm các huyệt:

300 – 290 – 16 – 138 – 0.

3/ Day ấn và lưu cao Salonpas các huyệt tiêu viêm tiêu độc:

127 – 38 – 50 – 37 – 143
Ngoài ra có thể dùng ngải cứu thổi hơi nóng vào lỗ tai của bên tai bị bệnh.
Lưu ý: Bệnh nhân không uống nước đá, nước cam, nước chanh, nước dừa trong thời gian điều trị.

Nguồn: dienchan.com.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này