Chuyển đến nội dung chính

Huyệt Mạnh Thế

Huyệt Mạnh Thế


Huyệt Mạnh Thế nằm tại giữa cung gò má bên Phải, thẳng thái dương xuống, giữa đường nối đỉnh cao xương gò má với điểm giữa bình tai. Được dùng trị tay run. Bệnh múa vờn.

Huyệt Mạnh Thế
Huyệt Mạnh Thế

Giải Phu:

  • Dưới huyệt là cơ tai trước, cơ thái dương, xương thái dương.
  • TK vận động cơ là nhánh dây mặt, nhánh TK sọ não số V.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi TK sọ não V.

Cách Bấm:

  • Day nhẹ.
Nguồn YDVN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này