Chuyển đến nội dung chính

Huyệt Tá Trạch Trên

Huyệt Tá Trạch Trên


Huyệt Tá Trạch Trên:

Huyệt Tá Trạch Trên
Huyệt Tá Trạch Trên

Huyệt tá trạch trên 1: Làm giãn gân Achille, gân cơ cổ chân và khớp bàn chân.

Huyệt tá trạch trên 2: Làm co duỗi đầu gối.

Huyệt tá trạch trên 3: Làm dạng khớp háng.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này