Chuyển đến nội dung chính

Huyệt Thượng Liêm

Huyệt Thượng Liêm


Huyệt Thượng Liêm nằm trên đường nối huyệt Khúc Trì (Đtr.11) và Dương Khê, cách Khúc Trì 3 thốn, ở bờ sau cơ ngửa dài, bờ ngoài cơ ngửa ngắn. Trị vai lưng đau, chi trên liệt, ruột sôi, bụng đau.

Huyệt Thượng Liêm
Huyệt Thượng Liêm

Tên Huyệt:

Liêm = phía ngang. Huyệt ở trên (thượng) huyệt Hạ Liêm 1 thốn, vì vậy gọi là Thượng Liêm (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 9 của kinh Đại Trường.Thượng liêm châm cứu huyệt Thượng liêm

+ Huyệt này nhận được một 1 mạch phụ của Túc Dương Minh Vị.

Giải Phẫu:

Dưới da là bờ sau cơ ngửa dài, bờ ngoài cơ quay 1, cơ ngửa ngắn và xương quay.

Thần kinh vận động cơ do các nhánh của dây thần kinh quay.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6.

Châm Cứu:

Châm thẳng sâu 0, 5 – 1 thốn, Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

Nguồn YDVNhttps://shopee.vn/suckhoevang24

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này