Chuyển đến nội dung chính

Huyệt Xích Thốn

Huyệt Xích Thốn


Huyệt Xích Thốn có tác dụng làm nâng chân lên hoặc làm rung giật chân trong điều trị.

Huyệt Xích Thốn
Huyệt Xích Thốn

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này