Chuyển đến nội dung chính

Huyệt Thế Dư

Huyệt Thế Dư


Huyệt Thế Dư nằm ở mu bàn tay, sát trên đốt bàn tay của ngón cái (1), ngay dưới huyệt Chí thế ngoài. Được dùng trị mô thịt ở hổ khẩu (trái chanh) bị teo, chi dưới liệt.

Huyệt Thế Dư

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cơ gian cốt mu tay, bờ trên cơ khép ngón tay cái, bờ trong gân cơ duỗi dài ngón tay cái.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK trụ và dây TK quay.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6 và C7.

Cách bấm

  • Bấm chếch về phía ngón cái và hướng lên trên.

Lưu ý

  • Kết hợp khóa Nhân tam để dẫn máu xuống chi dưới.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này