Chuyển đến nội dung chính

Huyệt Tá Trạch Dưới

Huyệt Tá Trạch Dưới: 

Huyệt Tá Trạch Dưới
Huyệt Tá Trạch Dưới

Huyệt tá trạch dưới 1: Làm giãn gân Achille, khớp cổ chân và khớp bàn chân.

Huyệt tá trạch dưới 2: Làm co duỗi đầu gối.

Huyệt tá trạch dưới 3: Làm dạng khớp háng.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này