Chuyển đến nội dung chính

Huyệt Thừa Linh

Huyệt Thừa Linh


Huyệt Thừa Linh nằm sau huyệt Chính Dinh 1, 5 thốn, trên đường nối huyệt Đầu Lâm Khấp (Đ.15) và Phong Trì (Đ.20). Được dùng trị đầu đau, mũi nghẹt.

Huyệt Thừa Linh
Huyệt Thừa Linh

Tên Huyệt:

Thừa: tiếp nhận. Linh = Thần linh. Huyệt ở vùng đầu, nơi tiếp nhận Thần linh, và trị bệnh vùng đầu, vì vậy gọi là Thừa Linh (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 18 của kinh Đởm.

Huyệt hội với Dương Duy Mạch.

Giải Phẫu:

Dưới da là cân sọ, xương đỉnh sọ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.

Châm Cứu:

Châm xiên 0, 3 – 0, 5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút.

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này