Chuyển đến nội dung chính

Sơ Đồ Huyêt Vị Thập Chỉ Đạo

Sơ Đồ Huyêt Vị Thập Chỉ Đạo


Dưới đây là sơ đồ tất cả các huyệt được sử dụng để điều trị bệnh trong pháp bấm huyệt Thập Chỉ Đạo. Mời các bạn cùng xem để có thể hình dung rõ nhất về từng vị trí huyệt nhé.

Mặt trước

Sơ Đồ Huyêt Vị Thập Chỉ Đạo
Các huyệt vị ở mặt trước cơ thể

Mặt sau

Sơ Đồ Huyêt Vị Thập Chỉ Đạo
Vị trí các huyệt đạo ở mặt sau cơ thể

Mặt ngang

Sơ Đồ Huyêt Vị Thập Chỉ Đạo
Vị trí huyệt ở mặt ngang cơ thể

Nguồn YDVN

CHIA SẺ:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này